hediye patlayan kutu

Advert antalya escort
bodrum escort

Manisa Habercilik

Adalet Bakanlığı en az 6 bin 750 TL maaşla personel alacak. 2020 yılının ilk personel alımlarından biri olan ilan, Devlet Personel Daire Başkanlığı'nda yayımlandı. Başvurulara kısa bir süre kala adaylar detayları yoğun şekilde araştırıyor. Adalet Bakanlığı yayımladığı ilan ile tüm merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, hangi pozisyonlarda alım yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Manisa Habercilik
Manisa Habercilik Admin
Bu içerik 390 kez okundu.
Advert

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

Giriş Tarihi: 04.01.2020  11:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 11:42

Adalet Bakanlığı en az 6 bin 750 TL maaşla personel alacak. 2020 yılının ilk personel alımlarından biri olan ilan, Devlet Personel Daire Başkanlığı'nda yayımlandı. Başvurulara kısa bir süre kala adaylar detayları yoğun şekilde araştırıyor. Adalet Bakanlığı yayımladığı ilan ile tüm merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, hangi pozisyonlarda alım yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

Adalet Bakanlığı personel alımı için geri sayım sürüyor. Adalet Bakanlığı 2020'nin ilk personel alımlarından birini gerçekleştirecek. 50 personelin alınacağı ilan Devlet Personel Daire Başkanlığınca yayımlandı. İlanda en düşük maaşın 6 bin 750 TL olacağı belirtildi. Ayrıca istenen şartlar ve başvuru tarihleri de duyuruldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi pozisyonlarda alım olacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

6750 TL MAAŞ

Adalet Bakanlığı en az 6750 TL maaşla 50 personel alacak. Personel alımı ile ilgili Devlet Personel Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018- KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 50 adet Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,

b) 2018- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60
puan almış olmak,

c) En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak. (ilgili bölümler aşağıda
belirtilmiştir)

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

İSTENEN BELGELER NELER?

1) EK-1 Başvuru formu,

2) Ek-2 Tercih Formu, (Tercih formunda, başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup,
belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile
birden fazla grup seçilebilir. Bu takdirde başvurulan her bir grup için özel şartlarda istenilen
belgeler başvuru evrakına ilave edilecektir.)

3) 2018-KPSS sonuç belgesi,

 

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

4) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile suretleri karşılaştırılacaktır.)

5) Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgeler,

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

6) Fotoğraflı özgeçmiş, (El yazısı ile hazırlanıp imzalanacaktır.)

7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak
alınabilir),

8) Ek-3 Güvenlik Soruşturması Formu, (EK-3 formun "UYARI" bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-3 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

9) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-4),

10) Adayların mesleki tecrübesini gösterir SGK dökümü veya hizmet belgesi. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir.

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Başvuru ve tercih formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 27/01/2020 tarihinden 10/02/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul
edilmeyecektir.

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR VAR

1. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,

Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az
6 ay tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
3. JAVA platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi/tecrübeye sahip olduğunu
belgelemek,
4. Tercihen;
a. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
b. RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel
seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
c. ORM araçlarını kullanarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip
olmak,
d. Java Swing ile arayüz programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
e. Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report vb) en az birinde bilgi
sahibi olmak,
f. SOAP ve REST Web Servis mimarilerinde bilgi sahibi olmak,
g. Web Frameworkleri (Spring MVC, Struts, Vaadin, JSF vb) konusunda bilgi
sahibi olmak,
h. JavaScript Frameworkleri (Angular, React vb) konusunda bilgi sahibi olmak.

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

2.GRUP
1. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem
Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
2. Oracle 10g/11g/12c veya güncel sürümleri veri tabanı ile IBM DB2 Sürüm 8 veya
güncel sürümleri veri tabanı yönetimi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1 yıl
tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
3. Tercihen;
a. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
b. SQL bilgisine sahip olmak,
c. PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak,
d. SQL Tuning bilgisine sahip olmak,
e. PL/SQL bilgisine sahip olmak.

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

3.GRUP
1. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
2. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1
yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
3. Tercihen;
a. JAVA platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,
b. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
c. Temel seviyede veri tabanı ve programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
d. Temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
e. Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,
f. Selenium, Cucumber, Silktest araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
g. Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

3. Tercihen;
a. En az büyük ölçekli bilişim sisteminde DHCP, DNS, IIS (Internet Information
Services) hizmetlerini veren sunucuların yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
b. Herhangi bir UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemi için sertifika sahibi olmak,
c. MCSA veya MCSE sertifikası sahibi olmak veya Windows Server 2012 ile
sonrası sürümleri için en az 50 saat eğitim almış olmak,
d. Büyük Ölçekli Sunucu Sanallaştırma (VMware veya Red Hat Virtualization)
Sistemlerinin yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
e. VMware ve Red Hat Virtualization sertifikasına sahip olmak,
f. Script Language konusunda tecrübe sahibi olmak.

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

5.GRUP

1. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Linux İşletim Sistemlerinden herhangi birinin yönetimi konusunda (başvuru tarihi
itibarıyla) en az 1 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
3. Tercihen;
a. Pardus İşletim Sistemi yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
b. Debian tabanlı sistemler hakkında bilgi sahibi olmak,
c. Kurumsal Sunucu Yönetimi Servisleri hakkında bilgi sahibi olmak (DNS,
DHCP, LDAP),
d. Betik kodlama bilgisine sahip olmak (Bash, Python),
e. Ağ yönetimi ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

 

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

6.GRUP
1. Fakültelerin dört yıllık Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2. YÖK'e bağlı yurt içindeki örgün bir üniversitede; "Topraklama", "Yüksek Gerilim
Tekniği", "Yüksek Gerilim Kesicileri" ve "Elektrik Tesislerinde Harmonikler"
derslerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından ya da mezun olunan üniversite
tarafından onaylanan/bildirilen/kabul edilen derslerden en az birini almış olmak,

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

3. Tercihen;
a. Alçak gerilim / yüksek gerilim bakım onarım veya tesis işletme alanlarında
tecrübe sahibi olmak,
b. İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak.4.GRUP
1. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Matematik
Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Aşağıdaki alanlardan en az birinde, (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1 yıl tecrübeye
sahip olduğunu belgelemek,
a. UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri veya depolama/yedekleme (disk, tape,
disk sanallaştırma, SAN vb) sistemlerinin yönetimi,
b. IBM DB2 veri tabanı sürüm 8 sonrası veya Oracle veri tabanı sürüm 10g
sonrası sürümlerinde veri tabanı yönetimi,
c. Microsoft Server 2012 sonrası sürümlerinde işletim sistemleri ve büyük ölçekli
etki alanı (domain) yönetimi,
d. En az 10.000 iç kullanıcıya sahip bir sistemde bilişim ağları (yönlendirici ve
anahtar) yönetimi,

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

7.GRUP
1. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2. Ses ve Görüntü (Video Konferans) sistemleri konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en
az 1 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
3. Tercihen; ses, video veya video konferans sistemleri konusunda sınavla alınmış
herhangi bir sertifikaya sahip olmak.

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

8.GRUP
1. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği,
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği veya Adli Bilişim Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
2. CCNA Security, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, ISO/IEC 27001 denetçi vb.
uluslararası geçerliliği olan güvenlik eğitimlerine (online eğitimler dahil) katılmış
olduğunu belgelemek,
3. Aşağıdaki alanlardan en az birinde, (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1 yıllık
bilgi/tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
a. Sızma ve zafiyet tarama,
b. Yazılım ve Sistem Güvenliği,
c. İz Kayıtları (Log) Yönetimi,
d. Kimlik Yönetimi Sistemleri,
e. Temel Network, TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller,
f. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik
sistemleri,
g. Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri,
h. Siber istihbarat ve zafiyetlerin giderilmesi,
i. Network Security Auditing,
j. Microsoft IIS, Apache, Tomcat ve Nginx gibi web sunucuları,
k. Cloud, İnternet Güvenliği, Intranet güvenliği ve Wifi Güvenliği,
l. Siber risk tespiti ve değerlendirmesi.
4. Tercihen;
a. İyi seviyede İngilizce bilmek,
b. Siber güvenliğin yönetimsel, fiziksel ve teknik perspektiflerine hâkim olup,
gereksinim tespiti yaparak bu konuda detaylı rapor hazırlayabilmek.

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

9.GRUP
1. Fakültelerin dört yıllık Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar
ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya
Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2. ISO 9001 veya 27001 yönetim sistemleri belgelendirme süreçlerinde aktif rol aldığını
belgelemek,
3. Kalite yönetim sistemleri alanında (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1 yıl tecrübe sahibi
olduğunu belgelemek,
4. Tercihen;
a. İş süreçlerini iyileştirme ve iş uygulama projelerinin yönetimi konusunda bilgi
sahibi olmak,
b. İş süreçlerinin tanımlanması, analizi ve modellenmesi konularında bilgi sahibi
olmak,
c. Kalite yönetimi ve kalite standartlarına hâkim olmak,
d. Strateji ve projelere göre iş ihtiyaçları belirleme ve sınıflandırma konularında
deneyimli olmak,
e. İş süreçlerinin projelere etkilerini ölçme kabiliyeti ve bilgisine sahip olmak,
f. ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve yazılım yaşam
döngüsü süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
g. Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
h. Kalite Denetimlerini gerçekleştirebilecek iç tetkik bilgisine sahip olmak.

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

10.GRUP
1. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem
Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az
2 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
3. .NET Framework ve C# programlama konusunda bilgi/tecrübe sahibi olduğunu
belgelemek,
4. Tercihen;
a. ASP.NET WebForms ve ASP.NET, MVC konularında bilgi sahibi olmak,
b. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
c. RDBMS veri tabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel
seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
d. HTML5, CSS, Bootstrap konularında bilgi sahibi olmak,
e. WCF, SOAP ve REST Web Servis mimarilerinde bilgi sahibi olmak,
f. JSON, XML, JavaScript, jQuery konularında bilgi sahibi olmak,
g. SVN, TFS vb. versiyonlama uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

 

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

 

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

 

En az 6750 TL maaş! Adalet Bakanlığı personel alacak...

.Adalet Bakanlığı en az 6 bin 750 TL maaşla personel alacak. 2020 yılının ilk personel alımlarından biri olan ilan, Devlet Personel Daire Başkanlığı'nda yayımlandı. Başvurulara kısa bir süre kala adaylar detayları yoğun şekilde araştırıyor. Adalet Bakanlığı yayımladığı ilan ile tüm merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, hangi pozisyonlarda alım yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 81 il teşkilatı ile bayramlaşma programında konuştu….
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 81 il teşkilatı ile bayramlaşma programında konuştu….
 Son dakika: PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! ABD ve Fransa askerleri eğitim vermiş!.
Son dakika: PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! ABD ve Fransa askerleri eğitim vermiş!.